Referensgrupp

Personerna i referensgruppen har varit med under hela processen, från att ta fram webbplatsens struktur och innehåll till att granska det material som publiceras. Gruppens huvudsyfte är att säkerställa att materialet som publiceras är relevant och oberoende. 

Ett stort tack för ert arbete!

lst vasternorrland small2

Rebecka Karlsson, Naturvårdsverket
Per Nilsson, Naturvårdsverket
Michael Pettersson, Statens geotekniska institut
Klas Arnerdal, Sveriges geologiska undersökning
Klas Köhler, Länsstyrelsen
Maria Sundesten, Golder Construction Sweden
Helena Hellgren, NCC
Henrik Ekman, Geoserve
Jonny Bergman, RGS90
Andreas Andjelic, Liljemark Consulting AB 
Helena Fürst, WSP och SGF:s Miljögeoteknikkomitté
Ian Snowball, Uppsala Universitet
Niklas Edvinsson, Havs- och Vattenmyndigheten
Ingrid Tjensvoll, Naturvårdsverket
Clara Neuschütz, Naturvårdsverket
Magdalena Gleisner, Naturvårdsverket
Peter Englöv, Sweco 
Jan-Erik Lindström, Key Consult 
Jens Laugesen, DNVGL 
Johanna Svederud, Liljemark Consulting AB