Hantering av osäkerheter

Det finns i princip alltid osäkerheter i de riskbedömningar som görs. Osäkerheter kan exempelvis uppstå genom brist på data, mätosäkerheter, naturliga variationer i ett system och genom hur väl en modell beskriver verkligheten. Ibland används därför sannolikhetsbaserade modeller för att hantera vår begränsning i att förstå naturliga processer. Osäkerheter behöver beskrivas så att riskbedömningen blir rättvis men också för att den ska kunna förbättras och uppdateras när ny information tillkommer.