kunskapsbank för åtgärdsmetoder

Välkommen till Åtgärdsportalen!

En kontinuerligt uppdaterad plats som kan användas som ett stöd för dem som arbetar med åtgärder av förorenade områden, samt ge en överblick över de medlemmar som har erfarenhet eller erbjuder tjänster för respektive metod.

Förutom att det är en ny design på hemsidan finns också nya referensprojekt. Missa inte heller Undersökningsportalen, där ni finner beskrivningar av hur undersökningar av förorenade områden går till.

Vilken information finns var?

Här är en kort beskrivning av hur ni hittar på sidan och vad för typ av information som finns:

Här återfinns metodbeskrivningar av olika typer av åtgärdsmetoder för förorenade områden. Metodbeskrivningarna är indelade efter behandlade medium.

metod
Marksanering

inkl. grundvatten och porgas, indelat efter metoder som utförs in situ och ex situ. För varje metod finns:
Översiktlig beskrivning för dem som inte direkt arbetar med metoderna men vill lära sig det grundläggande.
Fördjupad beskrivning för dem som arbetar med förorenade områden och behöver mer kunskap om en åtgärd.
Viktiga frågeställningar Stöd för verksamhetsutövare, andra beställare och tillsynsmyndigheter, eller för aktörer som förbereder en tillståndsprocess.

metod
Sedimentsanering

indelat efter metoder som utförs in situ, och ex situ. För varje metod finns:

Översiktlig beskrivning för de som inte direkt arbetar med metoderna men vill lära sig det grundläggande.
Fördjupad beskrivning för de som arbetar med förorenade områden och behöver mer kunskap om en åtgärd.

metod
Vattenreningsmetoder

med fokus på länsvatten eller vatten från avvattning av förorenade sediment.

En kunskapssammanställning om åtgärdsalternativ när det kommmer till fibersediment, med fokus på hur de skiljer sig från vanliga sediment.

Förutom att beskriva olika åtgärdsmetoder så finns även kort info om ett urval av föroreningar som ofta påträffas i arbetet med förorenade områden och vilka metoder som kan användas för att åtgärda respektive förorening.

SGF:s egna beräkningsverktyg för koldioxidekvivalenter från åtgärdsmetoder av förorenad mark.

referensbibliotek

Referensprojekt

Pågående eller avslutade projekt som beskriver vilka metoder som har använts, vad som har åtgärdats, vilka åtgärdsmål projektet har haft, lärdomar, samt kostnader för åtgärden.

Vi söker fler referensprojekt!

Har du ett? Kontakta gärna info@atgardsportalen.se
så kan vi lägga upp det på sidan.

Läs mer
gillar du vad vi gör?

Bli medlem!

Arbetet med Åtgärdsportalen bygger på att vi har medlemmar (ett mycket stort tack till er!).  

Om er organisation inte är medlem än men ni tycker att informationen på Åtgärdsportalen är användbar och vill att den ska fortsätta att byggas upp, eller bara marknadsföra er lite, så är ni väldigt välkomna att ansöka om medlemskap.

våra medlemmar:

Kort om Åtgärdsportalen

SGF är huvudman för Åtgärdsportalen och initierade projektet hösten 2013. Naturvårdsverket, SGI och Trafikverket har möjliggjort projektet genom att finansiera arbetet i uppbyggnadsskedet. Naturvårdsverket har dessutom finansierat arbetet med metodbeskrivningar av åtgärdsmetoder för förorenade sediment och beskrivningar om fibersediment.  Projektgruppen är de som arbetar med att skriva och publicera informationen som finns på Åtgärdsportalen och författarna bakom metoderna är bland de mest erfarna personerna i Sverige inom sina områden. För att ge publicerat material legitimitet har en bred referensgrupp tillsatts för att granska allt material innan publikation. I referensgruppen ingår bland annat representanter från Naturvårdsverket, SGI, SGU, Länsstyrelserna och privata aktörer med lång erfarenhet av efterbehandling.

Metodbeskrivningarna och informationen på www.atgardsportalen.se skall inte användas som en manual för att genomföra en åtgärd, utan syftar till öka kunskapen om åtgärdsmetoderna och de för- och nackdelar som alternativen har. SGF och de organisationer som medverkat till informationen på Åtgärdsportalen kan inte hållas ansvariga för skador eller olägenheter som uppkommer till följd av användningen av texterna som presenteras på Åtgärdsportalen.