In situ

Här listas de åtgärdsmetoder för förorenade sediment som kan användas in situ, det vill säga att åtgärderna sker medan de förorenade sedimenten finns kvar på botten, och att det ej tas upp på land. I Figur 1 nedan så visas ett exempel på isolationsövertäckning, en av de olika åtgärdsmetoder som finns tillgängliga för att åtgärda förorenade sediment in situ

 

skiss isolation cap constr

Figur 1. Exempel på in situ-metoden isolationsövertäckning av förorenade sediment. Illustration av Peter Harms-Ringdahl

The descriptions of the in situ methods are also available in English on request. Please e-mail the author of these descriptions, Joseph Jersak joe@saoec.se,  if you are interested in the English versions.