Hållbara Åtgärder

Hållbarhet behöver finnas med i hela processen, från början till slut, och inte komma in först när det blir aktuellt med en åtgärd.

Hållbarhet handlar om att uppnå ett önskvärt hållbart tillstånd i de områden som fibersedimenten påverkar och att de metoder som används för att uppnå detta tillstånd är hållbara i sig. I praktiken kan det innebära en avvägning mellan vad som ska uppnås och hur det ska uppnås så att inte ett problem ersätts med ett annat.