Föroreningar

Här listas vanligt förekommande föroreningar med enklare beskrivningar samt metoder som kan användas för att åtgärda föroreningarna. För metodik vid provtagning och undersökningar av förorenade områden hänvisar vi till Undersökningsportalen samt SGF:s rapporter SGF 2013:2 Fälthandbok för undersökningar av förorenade områden och SGF 2011:2 Klorerade lösningsmedel i mark och grundvatten – Att tänka på inför provtagning och upphandling. Irgarol och diuron finns ännu inte med på hemsidan, men vi hänvisar så länge till Naturvårdsverkets rapporter för Diuron och Irgarol.