Genomförda åtgärdsprojekt

Som beskrivs i början av kapitlet om åtgärdsmetoder så finns det väldigt få internationella efterbehandlingsprojekt av fibersediment, både för in situ– och ex situ-metoder. I kommande kapitel så listas de projekt som har påträffats.

Se även Referensprojekt.