In situ

Här listas de metoder som kan användas in situ, det vill säga på plats nere i marken utan att först gräva upp det förorenade mediet. Metoder som pumpar upp och behandlar föroreningar i löst- gas- eller vätskeform listas även här.