Våra medlemmar bygger Åtgärdsportalen

  • Stöttar uppbyggnaden av kunskapsbanken kring åtgärder
  • Får nyheter och uppdateringar
  • Syns på Åtgärdsportalen


Vill er organisation vara med och stötta arbetet med att beskriva åtgärdstekniker och samtidigt få ta del av nyheter och uppdateringar?

Företag

2020 Arman Logo RGB

We work on sediments and liquid waste. We have experience in dozens of dredging and dewatering projects over a period of 15 years. Our largest project was 280 000 m3 of fiber sediment. Contact person: Anton Palolahti

COWI web

Vi inventerar, utreder och sanerar förorenade fastigheter. Vi tillhandahåller både enklare tjänster i vår basportfölj (miljötekniska markundersökningar, miljökontroll vid sanering etc) och mer komplexa tjänster i vår Premiumportfölj (riskbedömningar, modelleringar, åtgärdsutredningar, F&U-uppdrag etc). Kontakt: Lina Johansson

DGE

DGE har 40 miljökonsulter fördelade på fyra kontor. Vi arbetar med alla typer av föroreningar på bland annat industrier, glasbruk och sågverk. När det gäller åtgärdstekniker har vi förutom sanering av olja, metaller och PAH även stor erfarenhet av dioxin. Kontakt: Daniel Hellqvist

dovalogosmall

Dåva deponi och avfallscenter i Umeå AB (Dåva DAC) är Umeå kommuns aktör för hantering av deponirest. Vid anläggningen på Dåva behandlas och deponeras farligt avfall, icke farligt avfall samt sulfidjord på ett långsiktigt och miljöriktigt sätt. Engagera oss tidigt i ditt marksaneringsprojekt! Kontakt: Jörgen Aronsson

empirikon small

Empirikon organiserar, leder och administerar. Vi har lång erfarenhet av projektledning och beställarstöd, bland annat inom några av Sverige största efterbehandlingsprojekt. Vi arbetar aktivt med att utveckla arbetet med förorenade områden. Kontakt: Fredrik Hansson

Geoserve utför entreprenader inom marksanering och mobil vattenrening i hela Sverige. Kontakt: Henrik Ekman

Geosyntec logo

Vi erbjuder tekniska konsulttjänster inom miljö, geoteknik och hydrogeologi till både privata och offentliga kunder. Geosyntec har två dotterbolag som utför specialiserade tjänster inom förorenade områden; Sirem utför specialiserade laboratorietjänster för att bedöma bl.a. behandlingsbarhet och Savron har utvecklat en termisk behandlingsmetod som främst lämpar sig för tyngre kolväteföroreningar. Kontakt: Thomas Jansson 

Geoveta

Konsulter inom miljö- och geovetenskap avseende inventering och omgivningspåverkan. Vi gör fältinventeringar, miljö- och geotekniska undersökningar, förstudier, miljökonsekvensbeskrivningar, riskanalyser etc. Vi bistår i juridiska tvister med skadeutredningar, och som tekniskt sakkunnig i domstol. Kontakt: Eva Rönnberg

jordnara2

Vi erbjuder strategisk, lösningsfokuserad och hållbar rådgivning. Vi riktar oss till dig som behöver specialistkompetens inom förorenade områden, vatten, naturvärden, miljöbyggsamordning, strategisk miljörådgivning, mm. Vårt fokus är att förstå ditt behov och leverera ett underlag som du som kund känner dig trygg att fatta beslut på. Vi eftersträvar konkreta lösningar och en tydlig dialog tillsammans med dig som kund i din vardag. Kontakt: Viktoria Lundborg

Liljemark Consulting RGB S

En schysst miljö för alla – det är vår vision och det som vi strävar efter varje dag och i alla uppdrag. Vi är miljökonsulter som erbjuder tjänster inom: förorenade områden, miljö och byggnadsmiljö, med lösningar som göra nytta för kunden, samhället och miljön. Våra uppdragsgivare finns i hela Sverige och inom såväl privata som offentliga sektorn. Kontakt: Johanna Svederud

NCC-web

Kontakt: Marie Kruså

NIRAS-small

Kontakt: Monica Ouacha

peab logo1

Peab är Sveriges största byggföretag med en omsättning över 50 miljarder och 15000 anställda (2018). Peab Anläggning/öst utför olika anläggningsprojekt såsom betong, ledning, mark och saneringsarbeten. Kontakt: Shari Moeini

RagnSells

Ragn-Sells arbetar med avfallshantering, miljö och återvinning. Bland våra närmare 2500 medarbetare finns specialister inom många områden – från behandlingsexperter till experter inom farligt avfall och sanering. Vi erbjuder även konsulttjänster med specialister inom bland annat kemikalier, miljö, energi och avfallshantering. Kontakt: Marcus Åberg

regenesis

REGENESIS provide treatment for a wide range of contaminants, including PFAS, petroleum hydrocarbons and chlorinated solvents, at all concentrations. All treatment is in situ, minimising site disturbance and cost. We offer pilot studies, full-scale treatment and performance-based solutions. Kontakt: Jack Shore

Sheeba Environmental Engineering AB. Kontakt: Helena Nord 

sortera

Sortera Materials utför marksanering av förorenade områden. Vi utför totalåtaganden av saneringsprojekt inom all typ av förorenad mark. På våra anläggningar tar vi emot de flesta typer av tunga avfall- och byggnadsfraktioner såsom schakt, betong, asfalt mm. Kontakt: Anders Lindström

sweco

Sweco har alltid samlat olika experter för att lösa vår tids stora samhällsutmaningar – en uppgift som är mer relevant, utmanande och inspirerande än någonsin tidigare. Tillsammans med våra kunder utvecklar våra 20 000 arkitekter, ingenjörer och andra specialister lösningar för att hantera urbaniseringen, ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara. Kontakt: Anneli Prestfeldt

swerock777

Swerock är en av Sveriges största leverantörer av material och tjänster till bygg- och anläggningsbranschen. I erbjudandet ingår betong, grus och bergkross, transporter och entreprenadmaskiner samt miljötjänster som återvinning och marksanering. Med gedigen kunskap, personligt engagemang och lokal närvaro skapar vi helhetslösningar som gör ditt projekt lite enklare. Kontakt: Martin Tengsved

SVEVIA-200

Svevia bygger och sköter om Sveriges vägar och infrastruktur. Vi är ledande inom marksanering och erbjuder helhetslösningar – allt från åtgärdsutredningar till sanering och återställning. Behandling utför vi på plats eller i någon av våra nio efterbehandlingsanläggningar i landet. Kontakt: Angelica Allansson

wsp1

WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag med 40 000 medarbetare i 40 länder, varav över 3900 i Sverige. Inom WSP Sverige finns kvalificerade miljökonsulter som driver utvecklingen inom mark- och vatten-tjänster på 23 kontor i hela landet. Med WSP´s breda kompetens och erfarenhet, globalt och lokalt, kan vi bistå våra kunder genom hela kedjan från inventering, till undersökning, riskbedömning samt åtgärdsutredning av förorenade områden. Kontakt: Björn-Olof Gustafsson


Statliga verk

naturvardsverket

Kontakt: Rebecka Karlsson

sgu logotyp bla 489x202

Sveriges geologiska undersökning, SGU, är en statlig myndighet med  en aktiv roll i arbetet för att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö genom att som huvudman genomföra undersökningar och åtgärder av förorenade områden. SGU har olika roller beroende vem som varit ansvarig för verksamheten som orsakade föroreningen. Kontakt: Klas Arnerdal

trafikverket

Kontakt: Niklas Löwegren


Länsstyrelser

Gavleborg 500x224

Kontaktperson: Anders Sköld

lst jonkoping small

Kontakt: Pär Nilsson

logotype kronoberg

Kontakt: Maria Levin

lst skane

Kontakt: Mats Andersson

lst-stockholm

Kontakt: Erik Blomqvist

lst sodermanland

Kontakt: Patrik Holmer

lst uppsala200

Kontakt: Stefan Nyström

lst-vasterbotten

Kontakt: Anna Pallin

Lst vasternorrland

Kontakt: Anna Stjärne

lst orebro

Kontakt: Sofia Persson

lst ostergotland

Efterbehandlingsarbetet på Länsstyrelsen utförs av funktionen för tillsyn och förorenade områden, som är en av tre funktioner inom miljöskyddsenheten. Efterbehandlingsarbetet omfattar arbete med objekt som beviljats statliga medel samt att bedriva tillsyn på pågående och avslutade verksamheter. Kontakt: Markus Gustafsson


Kommuner

gislaved

Gislaveds kommun strävar efter att främja innovativa lösningar inom inventering och efterbehandling av förorenad mark. Ett konstruktiv samarbete mellan företag, konsult och kommunens miljöenhet är kärnan i vår verksamhet. Vid sidan av tillsyn har vi en rådgivande funktion som service för företag och medborgarna. Kontakt: Volker Kelm

habo kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen – Miljöenheten Håbo kommun, Bygga, bo och miljö – Håbo (habo.se) – Kontakt: Jozsef Gonzalez Mendez

KK log fg RGB

Kontakt: Erik Andreé

norrkoping

Norrköpings kommun, Stadbyggnadskontoret Mark och exploatering. ansvarar för beredning och planering i samhällsbyggnadsfrågor, köp och försäljning av fastigheter. Kontakt: Elke Myrhede

uppsala1

Kontakt: Ebba Tiberg

vasteras

Kontakt: Anna Krüger

logo osteraker kommun

Kontakt: Susanne Frosch

Informationen om medlemmarna är skrivna av dem själva.