Kontakt

Åtgärdsportalen är ett projekt av Svenska Geotekniska Föreningen. Adressen till sekretariatet är:

SGF
c/o Ernax
Sveaborgsvägen 16
439 73 Fjärås

Du kan även kontakta oss direkt via e-post på info@atgardsportalen.se eller på telefonnummer 070-467 81 43 (Peter Harms-Ringdahl).