Bli medlem

  • Stötta uppbyggnaden av kunskapsbanken kring åtgärder
  • Få nyheter och uppdateringar
  • Syns på Åtgärdsportalen
kunskapsbank och kompetensbibliotek

Det här innebär ett medlemskap i Åtgärdsportalen

Serviceavgift (ex moms, avdragsgill) för medlemskap per kalenderår är:
5 000 kronor för privata företag
3 000 kronor för länsstyrelser
1 000 kronor för kommuner och universitet

Medlemskap förnyas löpande årsvis.

För mer information skriv till info@atgardsportalen.se eller kontakta Åtgärdsportalens redaktör Peter Harms-Ringdahl 070-467 81 43.


Bli medlem här

Ansökan om medlemskap

Organisation
Kontaktperson