Projektgrupp

Projektgruppen planerar och driver projekten som genomförs på Åtgärdsportalen.

Anna Karin dahlbergIMG 2782

Peter Harms-Ringdahl, EnviFix AB

Initiativtagare, projektledare och redaktör för Åtgärdsportalen.
Miljökonsult som arbetar med utvecklings- och strategifrågor inom branschen för förorenade områden. Är webbredaktör för Nätverket Renare Mark och har 2010-2012 även varit koordinator inom nätverket. Är därutöver involverad som beställarstöd åt kommuner och företag inom provtagningsdesign, riskbedömningar, åtgärdsutredningar,och detaljplanering för förorenade områden.

Mail: peter(at)envifix.se
Tel: 070-467 81 43 

EnviFix.se

Erika Andersson, Sweco

Miljökonsult Förorenade områden

Mail: erika.andersson(a)sweco.se
Tel: 031 62 76 25

Klas Köhler, Länsstyrelsen

Länsstyrelsernas tillsynssamordnare för förorenade områden, som ska verka för att utveckla och effektivisera tillsynen avseende förorenade områden. EBH-bladet och EBH-portalen är några av de kanaler som används för att sprida erfarenheter, information och vägledning om förorenade områden. Deltar också gärna i arbete som syftar till att utveckla branschen som helhet exempelvis här på Åtgärdsportalen.

Mail: klas.kohler(a)lansstyrelsen.se
Tel 010-22 54 387