Projektgrupp

Projektgruppen planerar och driver projekten som genomförs på Åtgärdsportalen

Peter Harms-Ringdahl, EnviFix (www.envifix.se) 
Initiativtagare, projektledare och redaktör för Åtgärdsportalen
Miljökonsult som arbetar med utvecklings- och strategifrågor inom branschen för förorenade områden. Är webbredaktör för Nätverket Renare Mark och har 2010-2012 även varit koordinator inom nätverket. Är därutöver involverad som beställarstöd åt kommuner och företag inom provtagningsdesign, riskbedömningar, åtgärdsutredningar,och detaljplanering för förorenade områden. Mail: peter(at)envifix.se
Tel: 070-467 81 43 

Erika Andersson, Sweco
Miljökonsult Förorenade områden
Mail:
Tel: 031 62 76 25

Klas Köhler, Länsstyrelsen
Länsstyrelsernas tillsynssamordnare förorenade områden som ska verka för att utveckla och effektivisera tillsynen avseende förorenade områden. EBH-bladet och EBH-portalen är några av de kanaler som används för att sprida erfarenheter, information och vägledning om förorenade områden. Deltar också gärna i arbete som syftar till att utveckla branschen som helhet exempelvis här på Åtgärdsportalen.
Mail: 
Tel 010-22 54 387