Vattenreningsmetoder under utveckling

Följande vattenrenings metoder är under utveckling eller erbjuds i begränsad utsträckning vid behandling av vatten från förorenade områden. 

Plasmadestruktion

Sonolys