Medlemskap

Medlemskap gäller både Åtgärds- och Undersökningsportalen. Webbplatserna kommer att kontinuerligt  publicera information om nya tekniker och metoder för att undersöka och åtgärda förorenad jord, sediment och vatten. Informationen bearbetas av expertis med långvarig erfarenhet av efterbehandlingsmetoder och allt material som publiceras ska godkännas av en referensgrupp som innehåller representanter från Naturvårdsverket, SGI, SGU, samt andra utvalda representanter från branschen. För att genomföra det arbetet och se till att sidan hålls uppdaterad behöver vi medlemmar i Åtgärds- och Undersökningsportalen.

Serviceavgift (ex moms, avdragsgill) för medlemskap per kalenderår är:

5 000 kronor för privata företag
3 000 kronor för länsstyrelser
1 000 kronor för kommuner och universitet

Medlemskap förnyas löpande årsvis. Förutom att bidra aktivt till att stimulera användandet av hållbara åtgärdsmetoder kommer medlemsorganisationernas namn och en länk till hemsidan att publiceras. Medlemmarna får också möjlighet att ange vilka metoder de har erfarenhet av, och blir även kontinuerligt informerade via e-post om de nyheter som sker inom området. 

Medlemskap erhåll genom att fylla i blanketten för medlemskap som kan laddas ned här och som sedan mailas till .

För mer information skriv till oss på eller kontakta Åtgärdsportalens redaktör Peter Harms-Ringdahl 070-467 81 43