Medlemmar

På denna sida presenteras medlemmar i Åtgärdsportalen. Informationen om medlemmarna är skrivna av dem själva. Vill er organisation vara med och stötta arbetet med att beskriva åtgärdstekniker och samtidigt få ta del av nyheter och uppdateringar finns det mer info om hur man blir medlem under fliken medlemskap i menyn ovan. 

2020 Arman Logo RGB

We work on sediments and liquid waste. We have experience in dozens of dredging and dewatering projects over a period of 15 years. Our largest project was 280 000 m3 of fiber sediment Contact person:  Anton Palolahti

COWI web

Vi inventerar, utreder och sanerar förorenade fastigheter. Vi tillhandahåller både enklare tjänster i vår basportfölj (miljötekniska markundersökningar, miljökontroll vid sanering etc) och mer komplexa tjänster i vår Premiumportfölj (riskbedömningar, modelleringar, åtgärdsutredningar, F&U-uppdrag etc). Kontakt: Per Samuelsson

DGE

DGE har 40 miljökonsulter fördelade på fyra kontor. Vi arbetar med alla typer av föroreningar på bland annat industrier, glasbruk och sågverk. När det gäller åtgärdstekniker har vi förutom sanering av olja, metaller och PAH även stor erfarenhet av dioxin. Kontakt: Daniel Hellqvist

dovalogosmall

Dåva deponi och avfallscenter i Umeå AB (Dåva DAC) är Umeå kommuns aktör för hantering av deponirest. Vid anläggningen på Dåva behandlas och deponeras farligt avfall, icke farligt avfall samt sulfidjord på ett långsiktigt och miljöriktigt sätt. Engagera oss tidigt i ditt marksaneringsprojekt! Kontakt: Gustaf Sjölund

empirikon small

Empirikon organiserar, leder och administerar. Vi har lång erfarenhet av projektledning och beställarstöd, bland annat inom några av Sverige största efterbehandlingsprojekt. Vi arbetar aktivt med att utveckla arbetet med förorenade områden. Kontakt: Fredrik Hansson

ewg

Kontakt: Per Lindqvist

GEOSERVE-200 Geoserve utför entreprenader inom marksanering och mobil vattenrening i hela Sverige. Kontakt: Henrik Ekman
Geoveta

Konsulter inom miljö- och geovetenskap avseende inventering och omgivningspåverkan. Vi gör fältinventeringar, miljö- och geotekniska undersökningar, förstudier, miljökonsekvensbeskrivningar, riskanalyser etc. Vi bistår i juridiska tvister med skadeutredningar, och som tekniskt sakkunnig i domstol. Kontakt: Eva Rönnberg

Golder logo horizontal RGB

Kontakt: Thomas Jansson

jordnara

Jordnära Miljökonsult AB är ett kunskapsföretag som har miljö och hållbar utveckling som sin affärsidé. Företaget erbjuder strategisk, lösningsfokuserad och hållbar rådgivning inom miljö- och hållbarhetsfrågor till företag och myndigheter, framför allt inom samhällsbyggnadssektorn. Vår specialistkompetens ligger inom förorenade områden, hållbar stadsutveckling, ekotoxikologi, naturvärden, vatten mm Kontakt: Victoria Lundborg

Liljemark Consulting RGB S

Liljemark Consulting är det lilla konsultföreget med gedigen erfarenhet och brett utbud inom miljö och hållbarhet. Vi utför utredningar av förorenade områden i alla projektskeden från inventering till genomförande och uppföljning av åtgärder. Vår ambition är att vara med och utveckla branschen, det gör vi t ex genom ett stort engagemang i branschföreningar och utvecklingsprojekt. Kontakt: Anneli Liljemark

NCC-web

Kontakt: Staffan Hintze

NIRAS-small

Kontakt: Monica Ouacha

peab logo1

Peab är Sveriges största byggföretag med en omsättning över 50 miljarder och 15000 anställda (2018). Peab Anläggning/öst utför olika anläggningsprojekt såsom betong, ledning, mark och saneringsarbeten. Kontakt: Shari Moeini

RagnSells

Ragn-Sells arbetar med avfallshantering, miljö och återvinning. Bland våra närmare 2500 medarbetare finns specialister inom många områden – från behandlingsexperter till experter inom farligt avfall och sanering. Vi erbjuder även konsulttjänster med specialister inom bland annat kemikalier, miljö, energi och avfallshantering. Kontakt: Alexandra Bercoff

Recirk blatt

Genomför och hyr ut reningsutrustning för rening av mark och grundvatten förorenat av flyktiga organiska ämnen som till exempel klorerade kolväten, bensin och andra VOC.Kontakt: Olle Hedenström

RGS NORDIC LOGO 1 green web

RGS Nordic är specialiserade på behandling av förorenade medier antingen det sker på någon av våra 15 anläggningar eller på den förorenade platsen. RGS Nordic är marknadsledande på in situ-saneringar i Sverige, men utför även schaktsaneringar, rivning av förorenade byggnader samt vattenrening, avvattning och stabilisering av förorenade sediment.

Kontakt: Jonny Bergman

sweco Kontakt: Samuel Bergqvist
svenskatdg

Mudderentreprenör med erfarenhet av gräv-, suction/cutter- och dragflowmuddring. Efterbehandling med polymer och avvattning i geobags. Kontakt: Gabriel Andersson

swerock777

Swerock är en av Sveriges största leverantörer av material och tjänster till bygg- och anläggningsbranschen. I erbjudandet ingår betong, grus och bergkross, transporter och entreprenadmaskiner samt miljötjänster som återvinning och marksanering. Med gedigen kunskap, personligt engagemang och lokal närvaro skapar vi helhetslösningar som gör ditt projekt lite enklare. Kontakt: Martin Tengsved

SVEVIA-200

Svevia bygger och sköter om Sveriges vägar och infrastruktur. Vi är ledande inom marksanering och erbjuder helhetslösningar - allt från åtgärdsutredningar till sanering och återställning. Behandling utför vi på plats eller i någon av våra nio efterbehandlingsanläggningar i landet.

Kontakt: Angelica Allansson

wsp1

WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag med 40 000 medarbetare i 40 länder, varav över 3900 i Sverige. Inom WSP Sverige finns kvalificerade miljökonsulter som driver utvecklingen inom mark- och vatten-tjänster på 23 kontor i hela landet. Med WSP´s breda kompetens och erfarenhet, globalt och lokalt, kan vi bistå våra kunder genom hela kedjan från inventering, till undersökning, riskbedömning samt åtgärdsutredning av förorenade områden. Kontakt: Björn-Olof Gustafsson

naturvardsverket

Kontakt: Rebecka Karlsson

SGInylog

Kotankt: Michael Pettersson

sgu logotyp bla 489x202

Sveriges geologiska undersökning, SGU, är en statlig myndighet med  en aktiv roll i arbetet för att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö genom att som huvudman genomföra undersökningar och åtgärder av förorenade områden. SGU har olika roller beroende vem som varit ansvarig för verksamheten som orsakade föroreningen.

Kontakt: Klas Arnerdal

trafikverket

Kontakt: Niklas Löwegren

Dalarna Kontakt: Maria Winge Tonning
Gavleborg 500x224 Kontaktperson: Henrik Lind
lst jonkoping small

Kontakt: Pär Nilsson

logotype kronoberg Kontakt: Maria Levin
lst skane

Konakt: Mats Andersson

 

lst-stockholm

Kontakt: Erik Blomqvist
lst sodermanland Kontakt:  Ebba Sellén
lst uppsala200 Kontakt: Stefan Nyström

lst-vasterbotten

Kontakt: Linnea Melin 
Lst vasternorrland Kontakt: Anna Stjärne
lst vg Kontakt: Siv Hansson
lst orebro Kontakt: Sofia Persson
lst ostergotland

Efterbehandlingsarbetet på Länsstyrelsen utförs av funktionen för tillsyn och förorenade områden, som är en av tre funktioner inom miljöskyddsenheten. Efterbehandlingsarbetet omfattar arbete med objekt som beviljats statliga medel samt att bedriva tillsyn på pågående och avslutade verksamheter. Kontakt: Susanne Karlsson

gislaved

Gislaveds kommun strävar efter att främja innovativa lösningar inom inventering och efterbehandling av förorenad mark. Ett konstruktiv samarbete mellan företag, konsult och kommunens miljöenhet är kärnan i vår verksamhet. Vid sidan av tillsyn har vi en rådgivande funktion som service för företag och medborgarna. Kontakt: Volker Kelm

KK log fg RGB Kontakt: Erik Andreé
norrkoping

Norrköpings kommun , Stadbyggnadskontoret Mark och exploatering. ansvarar för beredning och planering i samhällsbyggnadsfrågor, köp och försäljning av fastigheter. Kontakt: Elke Myrhede

oxelösund

Kontakt: Therese Hamilton
uppsala1 Kontakt:  Ebba Tiberg
vasteras Kontakt: Anna Krüger
logo osteraker kommun Kontakt: Susanne Frosch