Medlemmar med erfarenhet av metoderna

Nedan listas åtgärdsmetoderna och de medlemmar som har erfarenhet av metoderna enligt de pågående eller referensprojekt som finns på Åtgärdsportalen. Innan ett företag anlitas bör alltid referenser kontrolleras.

In situ

Verksamhetsutövare/beställare:
Entreprenör:  RGS 90 Sverige ABJonny Bergman, Svevia Angelica Allansson
Konsult:
Tillsynsmyndighet:

Verksamhetsutövare/beställare:
Entreprenör:  RGS 90 Sverige ABJonny Bergman, Svevia Angelica Allansson
Konsult:
Tillsynsmyndighet:

Verksamhetsutövare/beställare:
Entreprenör:
Konsult:
Tillsynsmyndighet:

Verksamhetsutövare/beställare: RGS 90 Sverige AB – Jonny Bergman,
Entreprenör:
Konsult:
Tillsynsmyndighet:

Verksamhetsutövare/beställare:
Entreprenör:  RGS 90 Sverige ABJonny Bergman, Svevia Angelica Allansson
Konsult:
Tillsynsmyndighet:

Verksamhetsutövare/beställare:
Entreprenör:
Konsult:
Tillsynsmyndighet:

Verksamhetsutövare/beställare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län Maria Gustavsson
Entreprenör: RGS 90 Sverige AB – Jonny Bergman
Konsult:
Tillsynsmyndighet:

Verksamhetsutövare/beställare:
Entreprenör: RGS 90 Sverige AB – Jonny Bergman,
Konsult:
Tillsynsmyndighet:

Verksamhetsutövare/beställare:
Entreprenör: RGS 90 Sverige AB – Jonny Bergman,
Konsult:
Tillsynsmyndighet:

Verksamhetsutövare/beställare:
Entreprenör: RGS 90 Sverige ABJonny Bergman, Svevia Angelica Allansson
Konsult:
Tillsynsmyndighet:

Verksamhetsutövare/beställare:
Entreprenör: RGS 90 Sverige AB – Jonny Bergman,
Konsult:
Tillsynsmyndighet:

Verksamhetsutövare/beställare:
Entreprenör: GeoserveHenrik Ekman
Konsult:
Tillsynsmyndighet:

Verksamhetsutövare/beställare:
Entreprenör:
Konsult:
Tillsynsmyndighet:

Ex situ och on site

Verksamhetsutövare/beställare:
Entreprenör:  RGS 90 Sverige AB – Jonny Bergman,
Konsult:
Tillsynsmyndighet:

Verksamhetsutövare/beställare: 
Entreprenör: RGS 90 Sverige ABJonny Bergman
Konsult:
Tillsynsmyndighet:

Verksamhetsutövare/beställare:
Entreprenör: Svevia AB –  Angelica Allansson
Konsult:
Tillsynsmyndighet:

Verksamhetsutövare/beställare:
Entreprenör:
Konsult:
Tillsynsmyndighet:

Verksamhetsutövare/beställare:
Entreprenör: RGS 90 Sverige AB – Jonny Bergman
Konsult:
Tillsynsmyndighet:

Verksamhetsutövare/beställare:
Entreprenör:
Konsult:
Tillsynsmyndighet:

Air sparging

Verksamhetsutövare/beställare:
Entreprenör:  RGS 90 Sverige ABJonny Bergman, Svevia Angelica Allansson
Konsult:
Tillsynsmyndighet:

Biologisk behandling

Verksamhetsutövare/beställare:
Entreprenör:  RGS 90 Sverige ABJonny Bergman, Svevia Angelica Allansson
Konsult:
Tillsynsmyndighet:

Fytosanering

Verksamhetsutövare/beställare:
Entreprenör:
Konsult:
Tillsynsmyndighet:

Flerfasextraktion

Verksamhetsutövare/beställare: RGS 90 Sverige AB – Jonny Bergman,
Entreprenör:
Konsult:
Tillsynsmyndighet:

Grundvattenpumpning och behandling

Verksamhetsutövare/beställare:
Entreprenör:  RGS 90 Sverige ABJonny Bergman, Svevia Angelica Allansson
Konsult:
Tillsynsmyndighet:

Inneslutning/barriärteknik

Verksamhetsutövare/beställare:
Entreprenör:
Konsult:
Tillsynsmyndighet:

Jordtvätt

Verksamhetsutövare/beställare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län Maria Gustavsson
Entreprenör: RGS 90 Sverige AB – Jonny Bergman
Konsult:
Tillsynsmyndighet:

Kemisk oxidation

Verksamhetsutövare/beställare:
Entreprenör: RGS 90 Sverige AB – Jonny Bergman,
Konsult:
Tillsynsmyndighet:

Kemisk reduktion

Verksamhetsutövare/beställare:
Entreprenör: RGS 90 Sverige AB – Jonny Bergman,
Konsult:
Tillsynsmyndighet:

Porgasextraktion

Verksamhetsutövare/beställare:
Entreprenör: RGS 90 Sverige ABJonny Bergman, Svevia Angelica Allansson
Konsult:
Tillsynsmyndighet:

Stabilisering/solidifiering

Verksamhetsutövare/beställare:
Entreprenör: RGS 90 Sverige AB – Jonny Bergman,
Konsult:
Tillsynsmyndighet:

Termisk behandling in situ

Verksamhetsutövare/beställare:
Entreprenör: GeoserveHenrik Ekman
Konsult:
Tillsynsmyndighet:

Övervakad naturlig självrening

Verksamhetsutövare/beställare:
Entreprenör:
Konsult:
Tillsynsmyndighet:

Ex situ och on site

Biologisk Behandling

Verksamhetsutövare/beställare:
Entreprenör:  RGS 90 Sverige AB – Jonny Bergman,
Konsult:
Tillsynsmyndighet:

Gräv- och schaktsanering

Verksamhetsutövare/beställare: 
Entreprenör: RGS 90 Sverige ABJonny Bergman
Konsult:
Tillsynsmyndighet:

Jordtvätt

Verksamhetsutövare/beställare:
Entreprenör: Svevia AB –  Angelica Allansson
Konsult:
Tillsynsmyndighet:

Muddring

Verksamhetsutövare/beställare:
Entreprenör:
Konsult:
Tillsynsmyndighet:

Stabilisering/solidifiering

Verksamhetsutövare/beställare:
Entreprenör: RGS 90 Sverige AB – Jonny Bergman
Konsult:
Tillsynsmyndighet:

Termisk behandling

Verksamhetsutövare/beställare:
Entreprenör:
Konsult:
Tillsynsmyndighet: