Projektgrupp

Projektgruppen arbetar med att ta fram allt material som publiceras på hemsidan, design, illustrationer m.m.

Peter Harms-Ringdahl, EnviFix (www.envifix.se) 
Initativtagare, projektledare och redaktör för Åtgärdsportalen
Miljökonsult som arbetar med utvecklings- och strategifrågor inom branschen för förorenade områden.
Är webredaktör för Näteverket Renare Mark och har tidigare varit koordinator inom nätverket och även koordinerat NORDROCS 2014 i Stockholm.
Är därutöver involverad som beställarstöd för provtagningsdesign, åtgärdsutredningar, detaljplanering  och riskbedömningar för förorenade områden.
Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tel: 070-467 81 43 

Johan Helldén, Helldén Environmental Engineering AB (www.hellden-environmental.se)
Författare till metodbeskrivningarna för jord, grundvatten och vattenrening på Åtgärdsportalen.
Geolog med cirka 30 års erfarenhet av att utreda och lösa miljöproblem relaterade till förorenade områden.
Har skrivit en rad offentliga rapporter om efterbehandlingsteknik, bl.a. Naturvårdsverkets rapporter 4232 och 5637. Undervisar sedan 2001 årligen på marksaneringskursen vid Umeå Universitet.
Mail:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tel: 0733-210294

Joseph Jersak, Dr, SAO Environmental Consulting AB (www.saoec.se)
Författare till metodbeskrivningarna om in situ-behandling av förorenade sediment.
Joseph har 27 års erfarenhet som miljökonsult inom efterbehandling och produktutveckling. 20 år enbart inom efterbehandling av förorenade sediment i USA, Norge och Sverige, huvudsakligen av konventienella och aktiva övertäckningar. Är för närvarande inblandad i flera övertäckningsprojekt i Sverige och Norge. Joseph är huvudförfattare till ett flertal publikationer av SGI som publicerades 2016 och som beskriver förorenade sediment och övertäckningar. Medförfattare (tillsammans med Pär Elander och Helena Romelsjö) till dokumentet " "Fiberbankar i Norrland. Metoder för efterbehandling av förorenade sediment samt sammanställning av gränsvärden för förorenat sediment"" som publicerades av Länsstyrelsen i Gävleborg med syfte att utreda möjliga åtgärdsmetoder för fiberbankarsom en del av FIN-projektet. 
Mail: joe(at)saoec.se
Tel: 072-223 65 59

Pär Elander, Elander Miljöteknik
Författare till metodbeskrivningarna om muddring och avvattning av förorenade sediment. 

Pär har ca 30 års erfarenhet från arbete som konsult inom efterbehandling och avfallshantering och har bland annat arbetat med efterbehandling av förorenade sediment sedan mer än tjugo år tillbaka.
Har varit projekteringsledare och tekniskt ansvarig för flera efterbehandlingar av förorenade sediment där huvudsakligen ex situ-tekniker använts. Tillsammans med Joseph Jersak och Helena Romelsjö medförfattare till dokumentet "Fiberbankar i Norrland. Metoder för efterbehandling av förorenade sediment samt sammanställning av gränsvärden för förorenat sediment".

Mail: par(at)elandermiljoteknik.com
Tel: 072-217 08 77

Johanna Svederud, Liljemark Consulting AB (www.liljemark.net)
Handläggare inom Åtgärdsportalen.
Miljövetare som arbetar med utredningar av förorenad mark och sediment i olika skeden sedan ca 5 år, har bland annat medverkat vid åtgärder av föroreningar vid så väl stora som mindre objekt.
Johanna har även varit involverad i framtagandet av SGFs Fälthandbok för undersökningar av förorenade områden. 
Mail: Johanna.svederud(at)liljemark.net
Tel: 070- 721 02 89

Helena Fürst, WSP och SGF:s Miljögeoteknikkomitté
SGFs representant i projektgruppen.
Uppdragsledare med drygt 20 års erfarenhet av arbete med förorenade områden, i 15 år som konsult på WSP där hon verkar nu och under fem år som handläggare på Naturvårdsverket. Helena har genom åren arbetat en hel del med branschens vägledande litteratur och utvecklingsprojekt. Flera projekt har varit på uppdrag av Svenska Geotekniska Föreningen, bland annat handboken om arbetsmiljö vid arbete i förorenade områden och SGF:s koldioxidverktyg. I arbetet med Åtgärdsportalen är Helena Miljögeoteknikkommitténs representant.
Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tel: 010-722 83 37