Projektgrupp

Projektgruppen arbetar med att ta fram allt material som publiceras på hemsidan, design, illustrationer m.m.

Peter Harms-Ringdahl, Envifix
Projektledare och redaktör för Åtgärdsportalen
Arbetar med utvecklings- och strategifrågor inom branschen för förorenade områden.
Har tidigare varit koordinator för Nätverket Renare Mark och även koordinerat NORDROCS 2014.
Är därutöver involverad som beställarstöd för provtagningsdesign, åtgärdsutredningar, detaljplanering  och riskbedömningar för förorenade områden.
Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tel: 070-467 81 43 

Johan Helldén, Helldén Environmental Engineering AB (www.hellden-environmental.se)
Författare till metodbeskrivningarna på Åtgärdsportalen.
Geolog med cirka 30 års erfarenhet av att utreda och lösa miljöproblem relaterade till förorenade områden.
Har skrivit en rad offentliga rapporter om efterbehandlingsteknik, bl.a. Naturvårdsverkets rapporter 4232 och 5637.
Undervisar sedan 2001 årligen på marksaneringskursen vid Umeå Universitet.
Mail:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tel: 0733-210294

Johanna Svederud, Liljemark Consulting AB (www.liljemark.net)

Handläggare inom Åtgärdsportalen.
Miljövetare som arbetar med utredningar av förorenad mark och sediment i olika skeden sedan ca 5 år, har bland annat medverkat vid åtgärder av föroreningar vid så väl stora som mindre objekt.
Johanna har även varit involverad i framtagandet av SGFs Fälthandbok för undersökningar av förorenade områden.
Johanna är sedan årsskiftet 2014-2015 koordinator för Nätverket Renare Mark.
Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tel: 070- 721 02 89

Helena Fürst, WSP och SGF:s Miljögeoteknikkomitté
Uppdragsledare med drygt 20 års erfarenhet av arbete med förorenade områden, i 15 år som konsult på WSP där hon verkar nu och under fem år som handläggare på Naturvårdsverket. Helena har genom åren arbetat en hel del med branschens vägledande litteratur och utvecklingsprojekt. Flera projekt har varit på uppdrag av Svenska Geotekniska Föreningen, bland annat handboken om arbetsmiljö vid arbete i förorenade områden och SGF:s koldioxidverktyg. I arbetet med Åtgärdsportalen är Helena Miljögeoteknikkommitténs representant.
Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tel: 010-722 83 37


Pär Elander, Elander Miljöteknik


Joseph Jersak, SAO Environmental Consulting AB