Författare

Författarna på Åtgärdsportalen har arbetat med att skriva materialet som är publicerat på Åtgärdsportalen. 

Johan Helldén, Helldén Environmental Engineering AB (www.hellden-environmental.se)
Författare till beskrivningarna om åtgärder av jord, grundvatten och vattenrening på Åtgärdsportalen.
Geolog med cirka 30 års erfarenhet av att utreda och lösa miljöproblem relaterade till förorenade områden.
Har skrivit en rad offentliga rapporter om efterbehandlingsteknik, bl.a. Naturvårdsverkets rapporter 4232 och 5637. Undervisar sedan 2001 årligen på marksaneringskursen vid Umeå Universitet.
Mail: 
johan(at)hellden-environmental.se
Tel: 0733-210294

Joseph Jersak, Dr, SAO Environmental Consulting AB (www.saoec.se
Författare till beskrivningarna om  in situ-behandling av förorenade sediment.
Joseph har 27 års erfarenhet som miljökonsult inom efterbehandling och produktutveckling. 20 år enbart inom efterbehandling av förorenade sediment i USA, Norge och Sverige, huvudsakligen av konventienella och aktiva övertäckningar. Är för närvarande inblandad i flera övertäckningsprojekt i Sverige och Norge. Joseph är huvudförfattare till ett flertal publikationer av SGI som publicerades 2016 och som beskriver förorenade sediment och övertäckningar. Medförfattare (tillsammans med Pär Elander och Helena Romelsjö) till dokumentet " "Fiberbankar i Norrland. Metoder för efterbehandling av förorenade sediment samt sammanställning av gränsvärden för förorenat sediment"" som publicerades av Länsstyrelsen i Gävleborg med syfte att utreda möjliga åtgärdsmetoder för fiberbankarsom en del av FIN-projektet. 
Mail: joe(at)saoec.se
Tel: 072-223 65 59

Pär Elander, Elander Miljöteknik
Författare till beskrivningarna om muddring och avvattning av förorenade sediment. 

Pär har ca 30 års erfarenhet från arbete som konsult inom efterbehandling och avfallshantering och har bland annat arbetat med efterbehandling av förorenade sediment sedan mer än tjugo år tillbaka.
Har varit projekteringsledare och tekniskt ansvarig för flera efterbehandlingar av förorenade sediment där huvudsakligen ex situ-tekniker använts. Tillsammans med Joseph Jersak och Helena Romelsjö medförfattare till dokumentet "Fiberbankar i Norrland. Metoder för efterbehandling av förorenade sediment samt sammanställning av gränsvärden för förorenat sediment".

Mail: par(at)elandermiljoteknik.com
Tel: 072-217 08 77