Om Åtgärdsportalen

Åtgärdsportalen är en samlingsplats för att beskriva de efterbehandlingstekniker för förorenade områden som finns tillgängliga i Sverige, och i viss mån utomlands. Huvudman för Åtgärdsportalen är SGF. Sidan uppkom på grund av att det i många år funnits ett önskemål att öka användandet flera olika åtgärdsmetoder då deponering av förorenade massor i flera fall inte ses som en hållbar lösning. SGI har identifierat att en av orsakerna till att inte fler behandlingsmetoder används är kunskapsbrist om de tillgängliga metoder som finns. Syftet med Åtgärdsportalen är att öka kunskapsnivån om de alternativ av efterbehandlingsmetoder som finns samt att visa på vilka projekt som genomförts i Sverige och vilka entreprenörer som erbjuder dessa tekniker.

Projektet finansieras av medlemsavgifterna och:

Naturvårdsverket

SGI

Trafikverket