Ex situ

Här listas de metoder som genomförs ex situ med avseende på jord, det vill säga de metoder som innebär att den förorenade jorden grävs upp för behandling eller omhändertagande. Behandlingen kan ske på plats eller genomföras externt.