Hantering av osäkerheter

OBS Remissversion - texterna är fortfarande under bearbetning och ska enbart ses som ett utkast. Finns det direkta fel? Hittar du enkelt det du vill, dvs är strukturen bra? Finns det ord/begrepp som behöver förklaras? Vi tar tacksamt emot förslag på ändringar/tillägg via e-post till  från användare av Åtgärdsportalen t.o.m. 28 februari.

Det finns i princip alltid osäkerheter i de riskbedömningar som görs. Osäkerheter kan exempelvis uppstå genom brist på data, mätosäkerheter, naturliga variationer i ett system och genom hur väl en modell beskriver verkligheten. Ibland används därför sannolikhetsbaserade modeller för att hantera vår begränsning i att förstå naturliga processer. Osäkerheter behöver beskrivas så att riskbedömningen blir rättvis men också för att den ska kunna förbättras och uppdateras när ny information tillkommer.