Hållbart tillstånd - vad vill vi uppnå

OBS Remissversion - texterna är fortfarande under bearbetning och ska enbart ses som ett utkast. Finns det direkta fel? Hittar du enkelt det du vill, dvs är strukturen bra? Finns det ord/begrepp som behöver förklaras? Vi tar tacksamt emot förslag på ändringar/tillägg via e-post till  från användare av Åtgärdsportalen t.o.m. 28 februari.

Ett önskvärt hållbart tillstånd – vad vill vi uppnå?

Sveriges miljömål, de globala målen för hållbar utveckling, EU-direktiv, mål inom vattenförvaltningen, m.fl., beskriver alla ett önskvärt hållbart tillstånd som samhället strävar mot att uppnå. Att hantera och åtgärda fibersediment utgör ett av flera bidrag för att dessa mål ska kunna uppnås (Figur 1). Bidraget från att åtgärda fibersediment kan exempelvis handla om att fibersedimenten inte ska hindra organismers existens och deras reproduktion, att de inte ska begränsa tillgång på fisk för konsumtion, att de inte ska hindra möjligheterna för ett hälsosamt ekosystem och ett hälsosamt liv för människor, att de inte ska hindra möjligheterna för hållbar (ekonomisk) utveckling i området, osv. För exempel på vilka nationella och globala miljömål som fibersediment kan ha bäring på, läs mer i rutan nedan.

hallbart tillstand

Figur 1. Figuren ska illustrera hur hantering av fibersediment utgör en av flera pusselbitar för att kunna nå fram till ett hållbart tillstånd. (Ur Snowball et al., 2020. Illustration: Ramona Kiilsgaard.)

 

Referenser

Naturvårdsverket (2018). Sveriges miljömål. https://www.sverigesmiljomal.se

UNDP (2018). Globala målen. http://www.globalamalen.se/.