Hållbara Åtgärder

OBS Remissversion - texterna är fortfarande under bearbetning och ska enbart ses som ett utkast. Finns det direkta fel? Hittar du enkelt det du vill, dvs är strukturen bra? Finns det ord/begrepp som behöver förklaras? Vi tar tacksamt emot förslag på ändringar/tillägg via e-post till  från användare av Åtgärdsportalen t.o.m. 28 februari.

Hållbarhet behöver finnas med i hela processen, från början till slut, och inte komma in först när det blir aktuellt med en åtgärd.

Hållbarhet handlar om att uppnå ett önskvärt hållbart tillstånd i de områden som fibersedimenten påverkar och att de metoder som används för att uppnå detta tillstånd är hållbara i sig. I praktiken kan det innebära en avvägning mellan vad som ska uppnås och hur det ska uppnås så att inte ett problem ersätts med ett annat.