Ange e-postadressen som är knuten till din inloggning. Ditt användarnamn kommer att skickas till den e-postadress du tidigare angivit för dina inloggningsuppgifter.

Nyheter

Beskrivningar av fiberbankar/fiberrika sediment

Naturvårdsverket och SGF har bevljat medel till Åtgärdsportalen för att göra en kunskapssammanställning över fiberbankar och fiberrika sediment inklusive vilka åtgärdsmetoder som är intressanta inom området. Arbetet påbörjas i april och väntas vara klart vid årsskiftet 2019/2020. 

 

CO2 logo small

Ni missar väl inte möjligheten att använda SGF:s beräkningsmodell för koldioxidutsläpp när ni väljer metod?

Externa nyheter

nyheter

Under våra externa nyheter hittar ni medias rapportering om nya åtgärdsmetoder och saneringsprojekt. VI publicerar både svenska och internationella nyheter.