Ange e-postadressen som är knuten till din inloggning. Ditt användarnamn kommer att skickas till den e-postadress du tidigare angivit för dina inloggningsuppgifter.

Nyheter

Samverkan kring innovativa och hållbara åtgärdstekniker - 18 sept, Lst Jönköping

18 september håller Lönsstyrelsn i Jönköping ett seminarium om Samverkan kring innovativa och hållbara åtgärdstekniker. Samverkan kan möjliggöra en ökning i användning av innovativa och hållbara åtgärdstekniker som alternativ till schaktsaneringar.

Syftet med träffen är att öka samverkan mellan olika aktörer inom branschen för att möjliggöra en ökning i användning av innovativa och hållbara åtgärdstekniker som alternativ till schaktsaneringar.

Såväl miljöbalken som miljökvalitetsmål och Agenda 2030 talar för att vi behöver ha ett kretsloppstänk och verka för hållbara åtgärdstekniker vid sanering av förorenade områden. Genom samverkan kan vi få en ökad medvetenhet om innovativa och hållbara åtgärdstekniker och de fördelar som kan följa med tillämpningen av dessa, och vi kan också få en ökad förståelse för varandras roller och perspektiv.

Vid träffen ska vi försöka motivera och inspirera till att få fler att vilja använda sig av innovativa och hållbara åtgärdstekniker, bland annat genom att lyfta fram goda exempel.

Läs mer och anmäl dig här

 

CO2 logo small

Ni missar väl inte möjligheten att använda SGF:s beräkningsmodell för koldioxidutsläpp när ni väljer metod?

Externa nyheter

nyheter

Under våra externa nyheter hittar ni medias rapportering om nya åtgärdsmetoder och saneringsprojekt. VI publicerar både svenska och internationella nyheter.