ÅTGÄRDSPORTALEN

Välkommen till Åtgärdsportalen, en hemsida som beskriver tillgängliga åtgärdsmetoder för efterbehandling av förorenade områden. Hemsidan är tänkt att kunna användas som ett stöd för de som arbetar i efterbehandlingsbranschen vid val av efterbehandlingsmetod, samt att få en överblick över de medlemmar som har erfarenhet eller erbjuder tjänster för respektive metod. SGF är huvudman för hemsidan och initierade projektet hösten 2013. Naturvårdsverket, SGI och Trafikverket har möjliggjort projektet genom att finansiera arbetet. För att ge Åtgärdsportalen legitimitet har en bred referensgrupp tillsatts för att granska materialet som publiceras. I referensgruppen ingår bland annat representanter från Naturvårdsverket, SGI, SGU, Länsstyrelserna och privata aktörer med lång erfarenhet av efterbehandling.

Förutom att beskriva olika åtgärdsmetoder så finns även kort info om ett urval av föroreningar som ofta påträffas i arbetet med förorenade områden och vilka metoder som kan användas för att åtgärda respektive förorening. Dessutom presenteras referensprojekt för att visa på när metoderna har använts, vad som har åtgärdats, vilka åtgärdsmål projektet har haft och där det är möjligt presenteras även en kostnad för åtgärden. Vi listar även de medlemsorganisationer som erbjuder och har erfarenhet av metoderna.

Metodbeskrivningarna och informationen på www.atgardsportalen.se skall inte användas som en manual för att genomföra en åtgärd, utan syftar till öka kunskapen om åtgärdsmetoderna och de för- och nackdelar som alternativen har. SGF och de organisationer som medverkat till informationen på Åtgärdsportalen kan inte hållas ansvariga för skador eller olägenheter som uppkommer till följd av användningen av texterna som presenteras på Åtgärdsportalen.

Åtgärdsportalen är tänkt att vara ett levande dokument som kontinuerligt kommer att uppdateras. Äldre metodbeskrivningar kommar att uppdateras och nya metodbeskrivningar kommer att läggas till i och med att nya tekniker utvecklas. Databasen kommer även att utökas med fler pågående- och referensprojekt. Vi vill visa på den bredd av möjligheter som finns för att åtgärda förorenade områden. För att genomföra detta arbete behövs medlemsorganisationer i Åtgärdsportalen. Mer info om medlemskap finns under menyn medlemmar.

Vi tar alltid tacksamt emot synpunkter från användarna. Saknar du någon metod som du tycker bör vara med på Åtgärdsportalen, vill du lägga till referensprojekt, eller har synpunkter på hur sidan kan förbättras så får du gärna skriva till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

 

SGF Header 2014

Nyheter

Vi skriver om metoder för sedimentrening

Reningsmetoder för sediment har tidigare saknats på Åtgärdsportalen. Under hösten så har Naturvårdsverket gett SGF stöd för att kunna ta fram sådana beskrivningar, och arbetet pågår för fullt. I början av 2018 så hoppas vi kunna publicera de nya metodbeskrivningarna. 

 

CO2 logo small

Ni missar väl inte möjligheten att använda SGF:s beräkningsmodell för koldioxidutsläpp när ni väljer metod?

Externa nyheter

nyheter

Under våra externa nyheter hittar ni medias rapportering om nya åtgärdsmetoder och saneringsprojekt. VI publicerar både svenska och internationella nyheter.